The Rotary Foundation

Non-profit.

The Rotary Foundation is een onafhankelijke, non-profit organisatie die Rotary helpt bij het vervullen van hun gezamenlijke missie. De Foundation wordt vaak genoemd in de top vijf van ’s werelds beste non-profit organisaties. The Rotary Foundation trekt jaarlijks zo’n 150 miljoen dollar uit om projecten wereldwijd te steunen.

Verdubbelaar
Elke Rotarian draagt op basis van vrijwilligheid per jaar een bedrag af aan The Rotary Foundation. Van elke euro die The Rotary Foundation uitgeeft, gaat 90 cent daadwerkelijk naar het project. Een bijzonder goede score, die vooral te danken is aan de vele vrijwilligers.

Rotaryclubs kunnen bij The Rotary Foundation een zogenaamde grant aanvragen om extra geld voor hun internationale project te verkrijgen. Hiervoor zijn strikte criteria opgesteld.

Programma’s
Voor uitgebreide informatie over The Rotary Foundation en haar programma’s, kan men zich wenden tot de Districtscommissie Rotary Foundation (DRFC) in elk van de zeven districten in Nederland.

www.rotary.org

“Een onafhankelijke non-profit organisatie.”