Rotary Nederland over 5 Jaar

Onze strategie naar 2019.

Om Rotary in Nederland zowel kwalitatief als kwantitatief te versterken, is een voortdurende aanpassing aan veranderende maatschappelijke, zakelijke en sociale trends noodzakelijk. De strategie van Rotary in Nederland voor de komende vijf jaar heeft tot resultaat dat in 2019:

1. Rotary de meest toonaangevende serviceclub en netwerkorganisatie is waarbij het netwerk voornamelijk wordt ingezet om de doelstellingen van Vocational en Service te realiseren. Hierbij onderscheidt Rotary zich op unieke en positieve wijze van andere organisaties op het gebied van kennisoverdracht, ‘hands on’ hulp en fundraising.

2. Rotaryclubs veranderingsbewust zijn, groeien en vernieuwen.

3. De gemiddelde leeftijd daalt, waarbij tenminste veertig procent van de leden jonger dan vijftig jaar is. Er is blijvende aandacht voor ledengroei en ledenbehoud. Diversiteit werpt zijn vruchten af.

4. Het imago van Rotary versterkt is door op actie gerichte service met een optimale en ‘state of art’ communicatie. Hierbij wordt waar mogelijk gebruikgemaakt van landelijk uniforme communicatie-uitingen.

5. Social Media en internetsites: door het gebruik van de moderne manier van communiceren toe te passen een betere communicatie opzetten naar de buitenwereld.

6. Youth Service in traditionele en nieuwe, innoverende vormen breed wordt gedragen door alle zeven districten en jongeren die deelgenomen hebben aan enige Rotary activiteit betrokken worden bij het alumni young professional beleid.

7. Rotary in Nederland zich bewust is van haar plaats en verantwoordelijke rol binnen Rotary International en gebruik blijft maken van het internationale netwerk waarbij de kennis en de middelen die Rotary International biedt, worden ingezet voor Nederland en vanuit Nederland in de wereld.

“De meest toonaangevende serviceclub en netwerkorganisatie.”