Rotary

Sinds 1905.

Rotary International is een internationale organisatie die wordt gevormd door lokale Rotary Clubs. De organisatie omschrijft haar doel als het samenbrengen van beroepsleiders en leiders uit de zakenwereld die humanitaire diensten verlenen, het bevorderen van hoge ethische standaarden in alle beroepen en het helpen bij het opbouwen van goodwill en vrede in de wereld.

Ons motto is “Service above Self”, waarmee wordt bedoeld: je eigenbelang ondergeschikt maken aan dat van de maatschappij.

De eerste lokale Rotary Club werd op 23 februari 1905 opgericht in Chicago, Verenigde Staten, door de advocaat Paul Harris. Er zijn momenteel lokale Rotary Clubs in 165 landen (meer dan 200 regionale gebieden) en wereldwijd tellen de clubs gezamenlijk 1,22 miljoen leden.

De naam Rotary komt voort uit het principe dat alle functies tijdelijk (roterend) worden vervuld. Ook rouleerden aanvankelijk de wekelijkse bijeenkomsten over de kantoren van de deelnemers.

In Nederland werd de eerste Rotary Club opgericht in 1923, in Amsterdam. Nederland telt op dit moment 484 Rotary Clubs en 19.910 leden.

Leden—ook wel Rotarians genoemd—worden aangespoord zich bezig te houden met vijf hoofdactiviteiten—zogenaamde avenues of service.

1. Community service, het ondersteunen van goede doelen.
2. Club service, het functioneren van de eigen club.
3. International service, de relaties met gelijkgestemden internationaal.
4. Vocational service, de toepassing van ethische principes binnen de eigen beroepsgroep.
5. New generation service, het via de jeugdprogramma’s van Rotary jonge mensen kansen te bieden zich te ontplooien.

“Service above Self.”